Pozemek parc. č. 1032, v k.ú. Netřebice u Nymburka, a to o výměře 86.606m2, druh pozemku orná půda - FVE

Záměr obce k pronájmu nemovitého majetku pro provozování FVE – Pozemek parc. č. 1032, v k.ú. Netřebice u Nymburka, a to o výměře 86.606m2, druh pozemku orná půda

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Vytvořil: - 11. 6. 2024 11:48

Přílohy
240611_Obec Netřebice_Záměr k nájmu obecního pozemku_FVE.pdf 454.05 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...