Vítá Vás obec Netřebice

Úřední deska

Úřední deska

Výsledek hlasování ve volebním okrsku Netřebice

Výsledek hlasování ve volebním okrsku Netřebice

Zveřejněno od: 30. 1. 2023 12:00  
Informace z obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Renata Borovičková 30. 1. 2023 12:00
Přílohy k hlášení
Scan20230130080709.pdf Zobrazit

17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Zveřejněno od: 24. 1. 2023 12:00  
Informace dle zák.č. 106/99 Sb. Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Renata Borovičková 24. 1. 2023 12:00
Přílohy k hlášení
Scan20230124081939.pdf Zobrazit

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek k.ú. Netřebice u Nymburka p.č.1032

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk, jako správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s ust. § 5 odst. 4 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje, že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 17.1.2023 do 16.2.2023 na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Nymburk a na Obecním úřadě v v obci Netřebice, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 16.2.2023 případné připomínky a námitky. Pobočka Nymburk po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Úřední deska Platí pro: Celou obec
Vytvořil: 17. 1. 2023 14:27
Přílohy k hlášení
priloha_1130171448_2_Aktualizovana_mapa.pdf Zobrazit
priloha_1130171448_3_Oznameni_o_vylozeni_zmen_map_BPEJ_-_Netrebice_u_Nymburka_p.c.1032.pdf Zobrazit

Výsledek hlasování v obci Netřebice-volba prezidenta ČR

Výsledek hlasování v obci Netřebice-volba prezidenta ČR

Zveřejněno od: 16. 1. 2023 14:58   Zveřejněno do: 16. 2. 2023 14:58  
Informace z obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Renata Borovičková 16. 1. 2023 14:58
Přílohy k hlášení
Scan20230116142206.pdf Zobrazit

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Zveřejněno od: 13. 1. 2023 12:00  
Rozpočty, Rozpočtová opatření Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Renata Borovičková 13. 1. 2023 12:00
Přílohy k hlášení
Scan20230123151831.pdf Zobrazit

Usnesení ze zasedání ZO dne 5.1.2023

Usnesení ze zasedání ZO dne 5.1.2023

Zveřejněno od: 9. 1. 2023 12:00   Zveřejněno do: 9. 2. 2023 12:00  
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Renata Borovičková 9. 1. 2023 12:00
Přílohy k hlášení
Scan20230109100905.pdf Zobrazit
  Prosím čekejte...